Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Byl jsem majitel 27/32 nemovitosti. Zbylých 5/32 jejichž hodnota je dle úředního odhadu 131.000 Kč vlastnil můj bratr, ale vzhledem k jeho dluhům byly zatíženy zástavním právem od Finančního úřadu, zástavním právem od Správy sociálního zabezpečení a exekucí na 28.000 Kč.

Nyní mi bratr svých 5/32 daroval. Protože chci mít nemovitost čistou (nezatíženou) uhradil jsem exekuci 28 000 Kč. Finanční úřad požaduje za vymazání zástavního práva uhradit 131 000 což je hodnota darovaných 5/32 (dluh bratra byl asi 200 000 Kč) a Správa sociálního zabezpečení požaduje za vymazání zástavního práva uhradit 43.000 Kč. Dohromady je to tedy mnohem více než hodnota darovaných 5/32. Je tento postup správný? Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Před tím než jste provedl převod nemovitosti, měl bratr svůj podíl od zástavních práv očistit sám, protože zástavní práva jsou spojená s věcí a přechází na nabyvatele. Skutečnost, že zajištěné pohledávky převyšovaly hodnotu zastavené věci, ničemu nevadí. Co hůř podle § 164 občanského zákoníku jste se právě stal zástavním dlužníkem.