Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám exekuci, ta probíhá, žiji v zahraničí, trvalé bydliště mám na Městském úřadu, začal jsem před půl rokem splácet. Žádný majetek na území ČR nemám. Částky za dluhy ad. náklady na vymáhání dluhů začaly narůstat. Mám velké úroky z prodlení a tak mě samozřejmě zajímalo jakou částku musím zaplatit, aby se zastavily úroky.

Jistina je 68 000,-, tajemnice exekutora sdělila že bych musel zaplatit 95 000,-, aby přestaly úroky narůstat. Nerozumím tomu proč mi jsou z mé jistiny účtovány
1. úroky z prodlení ve výši 25% a
2. smluvní úroky z prodlení ve výši 15,9% právní náklady a různé odměny, celkový dluh 200 000,- Kč.
Jak ověřit, zda exekutor má na tyto všechny částky a úroky právo. Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Můžete si od exekutora nechat vypsat podrobný rozpis nákladů, které narůstají a proč a nechat jej překontrolovat jiným právníkem.
Nelze bez dalšího stanovit, z jakého důvodu jsou účtovány Vámi tvrzené dvoje úroky z prodlení. Obecně lze říci, že jednu jistinu úročit dvakrát nelze, nicméně existují okolnosti, za kterých je úročení úroků přípustné (což vyplývá ze smlouvy, která byla na úvěr uzavřena).