Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych se zeptat, co dělat v případě, kdy jsme koupili nemovitost a teď až po zapsání nemovitosti nám bylo sděleno, že vzniklo k nemovitosti zástavni právo. Zástavní smlouva byla uzavřena mezi věřitelem a původním vlastníkem nemovitosti. My jsme o zástavní smlouvě nevěděli a v době koupě na nemovitosti žádné zástavní právo nevázlo.

Co máme teď dělat? Jak vymazat zástavní právo z katastru nemovitostí? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Zástavní právo k nemovitosti vznikne na základě zápisu do příslušného operátu, tedy pokud v době do Vašeho zápisu nemovitosti nebylo zástavní právo zapsáno, tak platně nevzniklo.
Pokud bylo zapsáno, až po té, co jste uzavřeli kupní smlouvu a před tím než jste podali návrh na vklad. Odstupte od smlouvy pro porušení smlouvy (ve smlouvě byste měli mít klauzuli, že na nemovitosti neváznou práva 3. osob a zástavní právo toto ustanovení porušuje), žádejte vrácení kupní ceny případně žalujte na bezdůvodné obohacení.
Pokud bylo zástavní právo vloženo až poté, co jste byli zapsáni do katastru Vy, tak katastrální úřad pravděpodobně pochybil a neměl ho vložit - tudíž žádejte nápravu na příslušném katastrální úřadu.