Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dlužila jsem 354 kč obecnímu úřadu ty jsem hradila minulý měsíc a tento měísc jsem zjistila, že mám exekuci na účtě na 16.584 Kč. V pátek to ještě nenabylo právní moci lze s tím ještě něco udělat a mají právo na tak vysokou částku. Děkuji, Pavla


ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám podat návrh na zastavení exekučního řízení, v jehož rámci doložíte, že jste již dlužnou částku zaplatila.
V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu, soud přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, tak z Vašeho účtu nebudete moci tuto pohledávku vybrat, na účtě Vám musí peněžní ústav k dispozici zanechat dvojnásobek životního minima (2x3126=6252Kč).
Co se týče výše nákladů řízení, doporučuji se spojit s příslušným exekutorem, který Vám výši nákladů vysvětlí.