Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vymáháme pokuty uložené i v blokovém řízení a to i uložené mladistvým. Exekuční příkaz vydáváme až na základě výzvy k zaplacení pokuty a teprve poté vydáváme Exekuční příkaz. Nenašla jsem nic, co by bránilo zasílat výzvu k zaplacení pokuty i rodičům. Ani OSŘ, ani Zákon o správě daní a poplatků toto neukládá, ale ani nezakazuje. Byl by takový postup směřující k rodičům jako zákonným zástupcům správný - nemyslím tím výkon rozhodnutí, ale pouze tu výzvu.

A pokud by to nebylo proti ničemu, nebude to v rozporu s povinností zachovávat mlčenlivost stanovenou v zákoně o správě daních a poplatků? Děkuji, Izabela

Odpověď:
Ne, tento postup je zcela v pořádku. U závažnějších záležitostí by nebylo od věci informovat i OSPOD (odbor sociálně-právní ochrany dětí).