Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Obracím se na Vás s problémem, který mám s mzdovou účetní firmy, kde pracuje můj otec, který má exekučně nařízeno zasílat na můj účet výživné. Tvrdí mi, že pouhé mé oznámení změny účtu ani s doložením mé osoby doklady nestačí, že musím mít písemné vyjádření a podpis otce nebo rozsudek, kde je situace popsána (v rozsudku ale zmínka o čísle účtu není) - jinak prý změnu provést nesmí.  Toto tvrzení opravdu nechápu, jelikož otec, který výživné platit nechce, proto mu také  bylo nařízeno soudem, se určitě nepohrne k tomuto kroku a raději se výživnému vyhne tím, že vyjádření s podpisem nenapíše.

Ptám se tedy Vás: Je její chování oprávněné? Opravdu nestačí mé písemné oznámení změny účtu?? Děkuji za rychlou a odbornou pomoc. Petra

ODPOVĚĎ:
Do určité míry je opatrné chování mzdové účetní Vašeho otce pochopitelné. Každopádně bych Vám doporučila podpis na oznámení o změně čísla účtu, na který patří zasílat výživné, nechat notářsky ověřit (poplatek 30 Kč na obecním, městském úřadě nebo u notáře) a oznámení osobně doručit. Bude-li nadále mít mzdová účetní nějaký problém se zasíláním výživného, kontaktujte jejího zaměstnavatele a upozorněte ho na její chování, protože jinak Vám nezbývá než žalovat zaměstnavatele Vašeho otce, protože porušuje povinnosti spojené s výkonem soudního rozhodnutí.