Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Známý mi dluží 14.000 Kč. Dluh musí uhradit za manželku po rozvodu, která požádala o vypořádání společného jmění manželů (SJM). Obdržel jsem dopis, kde je pohledávka 14tisíc přikázána uhradit bývalému manželovi, společně s dopisem je doložena kopie rozsudku soudu, kde je přímo nařízeno, aby mi bývalý manžel uhradil pohledávku po bývalé manželce. Známý o úhradě dluhu nechce ani slyšet, dokonce tvrdí, že žádný rozsudek neobdržel a nic neuhradí. Já sám mám exekuci, kterou poctivě splácím. Dotaz zní, zda exekutoři pověření mou exekucí nemohou vymoci dluh po známém na úkor mé exekuce? Případně jak mám postupovat v takovém případě? Pokud na něj podám žalobu, budu hradit výlohy soudu, což se nevyplatí nebo zda existuje jiný způsob vymožení dluhu. Děkuji. Emil


ODPOVĚĎ:
Pokud podáte návrh na exekuci, budete hradit náklady soudu jen dočasně, můžete náklady požadovat po dlužníkovi zpětně.
Pokud se jedná o Vaše věřitele, ti mohou sami podat tento poddlužnický návrh, což by pro Vás bylo výhodnější právě z hlediska momentálního hrazení nákladů, ale není to jejich povinnost. Pokud splácíte pravidelně, nemají mnoho důvodů tak učinit.
Rozhodnutí soudu o vypořádání ve Vašich rukou znamená, že již bylo rozhodnuto, a to, že známý nemá rozsudek pravděpodobně znamená, že se soudu vyhýbal, nebo nevyzvedává poštu. V dnešním procesním předpisu má ale málo možností zvrátit rozsudek.
Podejte tedy návrh na exekuci, kde budete současně požadovat uhrazení nákladů tohoto řízení.