Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj dotaz se týká údajně nezaplacení poplatku České Televizi. Jedná se prý o 3 měsice v hodnotě 270 Kč. Na tyto měsíce předkládam jak na Svitavský soud, tak na následnou exekuci doklad (výpis z bankovního účtu) o zaplacení těchto měsíců.
Přesto proběhl soud bez mé přítomnosti a bez mého vědomí a nasledovala exekuce. Jak je možné, že vůbec tento soud byl? Na  základě čeho pan soudce soudil, když poplatky jsou uhrazeny.  Dneska už nikoho absolutně nezajímá, že vše bylo uhrazeno. Zájem je jen podpořit exekutory - podotýkam 2 exekutory - jeden v Olomouci a jeden v Ústí nad Orlicí. Jak může chtí někdo exekuci na něco, co není? Pak se nedivím že jsou soudy zahlceny. Děkuji, Evžen.


ODPOVĚĎ:
V těchto případech se zpravidla nekoná ústní jednání, pouze se vydá platební rozkaz. Pokud jste proti tomuto platebnímu rozkazu nepodal včas odpor, budete ho muset zaplatit. A to podle zásady, že každý má dbát na svá práva. Pokud šlo o standardní řízení, můžete podat odvolání, pokud jste již nepromeškal odvolací lhůtu.