Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Od úřadu práce pobírám dávky státní sociální podpory, konkrétně rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení. Mám potíže se splácením dluhu a hrozí mi exekuce. V jakém rozsahu jsou tyto dávky exekučně postižitelné? Karla


ODPOVĚĎ:
Jednorázové dávky státní sociální podpory (porodné a pohřebné) nepodléhají exekuci vůbec. Opakující se dávky státní sociální podpory (např. sociální příplatek, rodičovský příspěvek aj.) lze od 1. dubna 2006 exekučně postihnout pouze zčásti, a to formou srážek ze mzdy. Příspěvek na bydlení s účinností od 1. ledna 2007 rovněž vůbec není exekučně postižitelný. Zákon tu zohledňuje skutečnost, že příspěvek na bydlení je účelově vázánou dávkou, která je určena na úhradu nákladů spojených s bydlením. Exekuční postih příspěvku na bydlení by naplnění tohoto účelu zmařil.