Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manžel bez mého vědomí nadělal spoustu dluhů.. Nyní je proti němu vedena exekuce a mě kvůli tomu sráží plat. Mohu se nějak bránit? Ilona


ODPOVĚĎ:
Pokud je dle příslušného exekučního titulu  (např. pravomocného rozsudku soudu) tento dluh povinen zaplatit jen Váš manžel, pak sice lze postihnout majetek ve vašem společném jmění (dluh totiž vznikl za trvání manželství), ale na druhou stranu je nutno respektovat, že dle exekučního titulu povinným je pouze a jedině Váš manžel.

Exekuce vedená srážkami ze mzdy či proti Vašemu bankovnímu účtu je za takové situace protiprávní a je na místě podat k soudu návrh na částečné zastavení exekuce (soud požádáte, aby byla zastavena exekuce srážkami z Vaší mzdy a exekuce přikázáním pohledávky z účtu, jehož výlučnou majitelkou jste vy).