Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Syn se mnou bydlel do července 2013 ve společné domácnosti. Jelikož si nadělal spoustu dluhů, které neplatil a neplatí, tak jsem byla nucena z obavy před exekutory podat žalobu na vyklizení z bytu syna. Soudem mi bylo vyhověno a pak dále jsem postupovala, že jsem syna odhlásila z trvalého bydliště.

Učiněno tak bylo. Proto jsem se chtěla zeptat, když zazvoní u mě exekutoři a já se prokážu tím, že syn už tady nebydlí, co se bude dít dál. Mohou vstoupit do bytu? Berou se dluhy u syna, když si je nadělal, když se mnou ještě bydlel ve společné domácnosti a měl tady trvalé bydliště jako i mé. Moc děkuji, Sabina

ODPOVĚĎ:
Exekutor může ze zákona vstoupit na všechna místa, kde je podezření, že by mohl mít povinný dlužník majetek. Zákon toto upravuje v § 325b občanského soudního řádu. Může tedy vstoupit k vám, ať už tam syn trvalé bydliště má nebo nemá. Pokud ho tam však nemá, pravděpodobně se k vám nedostaví. Pokud by ale přeci jen vykonavatel exekutora přišel a snažil se zabavit majetek, který však není syna, ale Váš, můžete podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu podle § 68 exekutorského řádu, v případě nevyhovění podat vylučovací (excintační) žalobu.
Dluhy "ve společné domácnosti" právně neexistují, nejbližší tomuto pojmu je akorát dluh ve společném jmění manželů SJM, což se Vás netýká. Jestliže se syn zavázal k plnění sám, bez Vás, tj. nejste spoludlužníkem (například podepsal smlouvu o spotřebitelském úvěru, čili je smluvní stranou, ale může nastat i situace, že je více účastníků na jedné straně smlouvy, pak jsou tzv. solidárními dlužníky - dluží oba společně a nerozdílně, případně dlužníky dílčími, kdy každý dluží 1/2), tak exekutor může sepsat a zabavit pouze jeho majetek.