Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Měl bych dotaz ohledně exekuce vedené proti mé osobě. Dluh vznikl u české kanceláře pojistitelů ČKP. Je možné, aby částka 270 Kč vzrostla na dluh ve výši 24.946 Kč? Dluh se aktuálně skládá z následujících částek:

- jistina: 270 Kč
- náklady nalézacího řízení 8220 Kč
- náklady právního zastoupení v exekučním řízení: 6171 Kč
- odměna exekutora + 21% DPH: 3630 Kč
- hotové výdaje soudního exekutora? : 6655 Kč!
Počátek: rozhodnutí soudu o zaplacení dne 10.1.2012. Je možné, aby exekutor požadoval skoro 1000% navýšení částky, ze které dluh vznikl? Děkuji. Vendelín

ODPOVĚĎ:
Náklady nalézacího řízení, právního zastoupení v exekučním řízení i odměna exekutora jsou vypočteny podle prováděcí vyhlášky. Odměna exekutora se počítá z vymožené částky, hotové výdaje se počítají podle skutečně učiněných úkonů exekutora. Navýšení v exekučním řízení tedy vzniklo v souladu s právními předpisy.