Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj manžel podnikal a od roku 2004 byl v konkurzu. Má exekuce. Vzali jsme se v roce 2010 a máme předmanželskou smlouvu o rozdělení majetku. Od r. 2013 mohou být uvaleny exekuce na účet manželky. Týká se mě tato změna, jak mám postupovat? Podnikám a s jeho minulými dluhy nemám nic společného. Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Vznikly-li dluhy před uzavřením manželství, druhého manžela se i nadále nedotýkají. Exekuce na účet manželky může být nově od roku 2013 nařízena pouze pro dluhy, které spadají do společného jmění manželů.