Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dotaz ohledně dluhu na nemovitost. Chystáme se koupit byt a vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy je nemovitost zadlužená a nový majitel se o tom dozví až když o dům/byt přijde, bych se chtěla zeptat jak je možné si tyto záležitosti ověřit. Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Veškeré údaje, například zatížení nemovitosti zástavním právem, zřízení věcných břemen či Vámi zmiňované zápisy o případných exekucích můžete zjistit z katastru nemovitosti. Stránky katastru nemovitosti jsou přístupné i online cestou www.cuzk.cz, kdy v kategorii Nahlížení do KN, dohledáte potřebné informace pouze ale v obecné rovině (dostanete informaci – věcné břemeno, smluvní zástavní právo a podobně).
Pokud byste chtěla informaci konkrétní, včetně například spisových značek u prováděných exekucí, můžete požádat o výpis z KN na kterékoliv pobočce CzechPoint (bývají na poštách a obecních úřadech, www.czechpoint.cz ), tato služba je zpoplatněná, cena je závislá na počtu stránek výpisu.
O výpis může požádat kdokoliv (nemusí být vlastníkem), musíte jen znát potřebné údaje: katastrální úřad, katastrální území, obec, a číslo st. parcely, číslo domu a číslo bytové jednotky, číslo listu vlastnictví.
Nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že je vhodné, aby výpis z KN byl například součástí kupní smlouvy jako příloha, případně aby se ve smlouvě objevilo prohlášení prodávajícího (dosavadního vlastníka) o tom, že nemovitost (byt) není zatížena žádnými exekucemi, věcnými břemeny ani jinými právy k věci cizí a v této souvislosti pak doplnit ustanovení o možném odstoupení od smlouvy, pokud by bylo toto prohlášení prodávajícího neplatné.
Nezapomeňte prosím, že změna vlastnického práva musí být vložena do katastru nemovitostí, návrhem na vklad vlastnického práva, je vhodné, aby byl návrh společným návrhem prodávajícího a kupujícího, přílohou tohoto návrhu je i kupní smlouva. Počet výtisků kupních smluv zjišťuje výpočtem: počet účastníků + 2, tedy je-li 1 kupující a 1 prodávající, budou se na katastr nemovitostí podávat 4 (2+2) vyhotovení kupní smlouvy.
Dovolte mi ještě radu na závěr: pokud budete mít v ruce výpis z katastru nemovitostí, zkontrolujte si, že je Váš prodávající jediným vlastníkem dané nemovitosti (bytu). Pokud by bylo vlastníků více, nebo by šlo o společné jmění manželů, měly by se i tyto další osoby objevit v kupní smlouvě na straně prodávajícího, jinak byste se totiž stala pouze spoluvlastníkem dané nemovitosti a nikoliv výlučným vlastníkem. Zvažte případné úřední ověření podpisů na kupní smlouvě (i když nejde o povinnou náležitost), je možné jej provést na CzechPointu, u advokáta, nebo u notáře.