Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V katastru nemovitostí byla exekutorem provedena blokace. Se souhlasem exekutora byl dům prodán novému majiteli (který prostřednictvím realitní kanceláře vyplatil exekuci). Byla podepsána kupní smlouva a smlouva o úschově peněz. Po tomto úkonu (v řádu 10 dnů) bohužel naběhla další exekuce u jiného exekutora (o které jsme vůbec nevěděli).

A nový exekutor nechce uvolnit dům bez vyplacení (zbývající částka nestačí na vyplacení této exekuce). Má na toto právo, když vložení blokace (nové exekuce) na katastru proběhlo až po podepsání kupní smlouvy, které ale bohužel na katastr zatím vloženy nebyly. Majitelem nemovitosti již nejsem já, ale nový majitel (předpokládám). Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zásadní právní otázku, věnovala jsem právním možnostem zvýšenou pozornost, leč musím předeslat, že nic pozitivního pro Vás z odpovědi nevyplyne.
Skutečnost, že Vás exekutor nechal disponovat s majetkem má oporu v § 44a odst. 4 exekučního řádu (a tudíž z Vaší strany je prodej legální, pokud jsou splněny podmínky v tomto ustanovení, za což nese odpovědnost exekutor).
Skutečnost, že jiný exekutor obstavil dům před vložením vlastnického práva, je spíše "smůla" než právní problém, jelikož do doby vkladu vlastnického práva, jste vlastníkem Vy a postup druhého exekutora tedy není v rozporu s právem. Jediné, o co se můžete pokusit, je zjistit, zda druhý exekutor postupuje při vymáhání pohledávky v souladu s právem (existence pohledávky, oprávněnost apod.).
Situace je opravdu prekérní, jelikož první exekutor pohledávku vymohl a není povinen vracet Vám vymoženou částku, druhý exekutor řádně uplatnil své právo obstavit majetek povinného (a dům až do zapsání vkladu - ani podání návrhu na vklad nestačí - byl Vaším majetkem).
Pro úspěsnost obchodu s domem je třeba vyplatit druhou exekuci (nebo - pokud existují důvody - ji napadnout jako zcela neoprávněnou či v rozporu s právem - např. z důvodu nepřiměřenosti - nepřiměřené je např. obstavení domu pro vymožení pokuty v rámci stokorun). Pokud se Vám to nepodaří, lze předpokládat, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a bude vymáhat vrácení kupní ceny od Vás.