Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Od 1.3.2012 má platit nový zákon o odměnách exekutorů. Chci se zeptat, jestli ty odměny se budou vztahovat i na exekuce, které byly započaty před vyjitím tohoto zákona a stále probíhají a budou ukončeny až po 1.3. (které jsou placeny např. ve splátkách nebo srážkami ze mzdy), nebo se to bude týkat pouze exekucí, které budou započaty až po 1.3.2012? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Ministerstvo spravedlnosti si s vydáním této novely dalo poměrně načas, vyhláška č. 63/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, byla vydána až 24. 2. 2012, přičemž účinnosti nabyla (jak uvádíte) již 1. 3. 2012.
Účinky novely na již probíhající exekuční řízení jsou řešeny v čl. II (přechodné ustanovení), který stanoví, že bylo-li usnesení o nařízení exekuce vydáno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů. Tzn. že novela se nevztahuje na ta exekuční řízení, která byla zahájena usnesením vydaným do 1. 3. 2012.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu dodávám, že rozhodnutí (zde usnesení o nařízení exekuce) je vydáno buď jeho ústním vyhlášením či jeho sepsáním (a vytvořením rozhodnutí v listinné podobě). Datum vydání usnesení o nařízení exekuce je na jeho písemném vyhotovení vždy uvedeno (nejčastěji v podobě: „USNESENÍ ... orgán XY rozhodl ... dne ...“).
Vydání rozhodnutí je nutné odlišovat od jeho oznámení. Oznámení usnesení o nařízení exekuce se nejčastěji realizuje doručením jeho písemného vyhotovení.
S ohledem na výše uvedené znění novely vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora se proto budou „stará pravidla“ pro výpočet odměny exekutora vztahovat i na ta exekuční řízení, která byla zahájena usnesením o nařízení exekuce ještě z 29. 2. 2012, přestože tato usnesení budou svým adresátům doručena (a tudíž oznámena) až po 1. 3. 2012.