Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj syn má několik exekucí, protože má exekuci na svém účtu, plat si nechává posílat na můj účet. Jeho zaměstnavatel nechce vyplácet plat v hotovosti nebo poštovní poukázkou. Rok mu na účet chodila celá výplata a on se snažil své dluhy platit, teď poprvé mu přišla výplata malá - odečtena exekuce.

Jedná se mi o to, jestli já z toho nemohu mít nějaký problém, že peníze chodí na můj účet. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Vy z toho žádný problém mít nemůžete. Synovi lze ale doporučit, aby informoval účetní, že účet, na který si nechává peníze posílat není jeho (není nutné, aby říkal čí je) a účetní tedy upozornil, že pokud by exekutor chtěl sdělit číslo účtu povinného (pokud by požadoval číslo účtu, na který je odesílána výplata, porušoval by zákon rovnou exekutor, protože ten může vyžadovat pouze číslo účtu povinného) a ona by sdělila toto, které má k dispozici, porušila by zákon.

Na okraj dodávám, že zaměstnavatel se zaměstnancem se musí dohodnout na bezhotovostní formě úhrady výplaty a pokud zaměstnanec dále nechce takovou formu dodržovat, není zaměstnavatel oprávněn jej nutit setrvat v této dohodě.