Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám exekuci na plat, která byla podána jako první. Dále mám druhou exekuci na alimenty. Potřebuji vědět, je-li exekuce na alimenty přednostní v plném rozsahu. Můj plat činí cca 17.500,- Kč čistého a na výživném mám soudně určeno platit 11.500,- Kč.

Rozhodnutím vyšší soudní úřednice nám přišlo, že pohledávka vymáhaná exekučním příkazem je sice nepřednostní, ale má lepší pořadí a bude uspokojena z 1/3. Pohledávka výživného, vymáhaná výkonem rozhodnutí je sice přednostní, ale 2. v pořadí a proto budou srážky prováděny pouze z 2. třetiny, ke které bude připočten zbytek mzdy srážený bez omezení. Domnívám se, že jde o chybný postup. Mám za to, že alimenty jsou přednostní v plném rozsahu. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Výživné patří mezi přednostní pohledávky a sráží se z druhé třetiny exekuovaného příjmu (pokud tato třetina nestačí, uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny (§ 279 občanského soudního řádu). Z první třetiny se pohledávky uspokojují poměrně bez ohledu na přednost podle zákona (§ 280 občanského soudního řádu), ale s ohledem na časovou přednost. Třetí třetina se vyplácí povinnému. Tudíž výživné není absolutně přednostní pohledávkou.