Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Otec zemřel v r.1970, nezanechal majetek. Nyní jsme zjistili my, jeho děti, že na 3 Listech vlastnictví v Katastru nemovitostí je v oddělení omezení vlastnického práva zápis: "Zástavní právo smluvní ve výši 50.000 Kč ke spoluvlastnickému podílu 1/4 ve prospěch Václava Jindřicha, adresa neznámá".

Zápis původně pochází z roku 1942. Dluh nebyl splacen ani za války, ani později, kdy byl otec v komunistickém vězení. Dlužníci dělají „mrtvé brouky“. Otec stále žil na původní adrese, poznámka „adresa neznámá“ byla jen účelová.
Žádám o radu :
1) zda je možnost změny zápisu, aby místo otce byly uvedeny jeho děti–dědicové.
2) Dluh je asi promlčen. V případě, že zrušíme zástavní právo, jaký máme nárok na odměnu od dlužníků?
Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Doporučuji kontaktovat katastrální úřad, popř. právního zástupce, který prostuduje váš případ podrobněji. Jedná se o velice starý zápis, který vznikl ještě za účinnosti ABGB, tedy právního předpisu platného i v Rakousku-Uhersku.