Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jsem účetní v s.r.o. a máme zaměstnance, který má exekuci na výživné na dvě dcery. Jedné už bude 18let. Plat má malý, takže místo cca 6000,- které manželce náleží, odvádím měsíčně asi 1500,-Kč. Nerada bych udělala chybu, takže mě zajímá jak postupovat, jestli se řídit jen rozhodnutími, která občas dostávám od soudu.

Nevím jestli dlužnou částku za ta léta musí dosplácet, jestli se pak již neplatí přímo dceři (mám jen účet manželky) o tom jestli dítě pracuje nebo studuje nemám info. Jedná se mi o to, aby vše z pohledu naší firmy bylo dobře. Kde se mám informovat na tyto skutečnosti nebo zda mám jen vycházet z rozhodnutí a oni sami mi napíší každou změnu popř., že placení výživného bylo dokončeno. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Určující jsou pro vás rozhodnutí od soudu, která dostáváte. Soud plátce mzdy (zaměstnavatele) vyrozumí o všech změnách v provádění srážek, které mohou vyplynout z rozhodnutí soudu nebo z dohody uzavřené mezi oprávněným a povinným. Plátce mzdy pak může soudu navrhnout, aby soud zastavil nařízený výkon rozhodnutí, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Z §276 a násl. obč. soudního řádu pro plátce mzdy vyplývají povinnosti (zejména informační), proto si je raději prostudujte.