Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Moje dcera po mém otci (jejím dědovi), byla závětí určená jako jediný dědic. Což je jeden jeho důchod a pohledávka na 158.000 Kč. Sice již byl vynesen trest a určeno, že viník dluží mému otci 158.000 Kč, ale ten se odvolal. Navíc tuto částku je pak je potřeba vymoci v soudním sporu. Takže první otázka zní jaká je hodnota pohledávky, kolik jde do dědictví?

Po otci jsou tři nezpochybnitelní dědici, dva se zřekli, ale jeden chce svůj podíl tj. 1/12. Od notáře jsme se dozvěděli, že by musela dcera vyplatit jednorázově tuto 1/12, bez ohledu na to, zda bude úspěšná v soudní při proti dlužníkovi a bez ohledu na její náklady. Pochopitelně se zde nabízí jednoduché řešení, toto dědictví odmítnout, ale já jako jeden z nezpochybnitelných dědiců, bych dědila tuto pohledávku a na mě je vedena exekuce. Druhá otázka tedy zní pokud dcera odmítne dědictví  a já se jej pak vzdám, nevystavím se postihu za krácení dlužníka? Třetí otázkou je zda, pokud dcera, dědictví přijme a nechce řešit žádné soudní tahanice s nejasným výsledkem a s náklady na soudní řešení strávený čas a nervy, je možné tuto pohledávku dát nějaké charitativní organizaci s šikovnými právníky? Například Vám. Děkuji za pozornost.

ODPOVĚĎ:
Odměna notáře se odvíjí od výše dědictví, přestože je pohledávka nejistá, bude se se započítávat do dědictví a tedy i do výše odměny  a výše vypořádacího dílu připadající nepominutelným dědicům, resp. dědici.
Ona pohledávka nemusí být ani tolik nejistá, samozřejmě záleží, co je jejím základem, jaké jsou majetkové poměry pachatele. Pokud však bude pravomocně přiznána náhrada škody, postačí podat návrh na exekuci a tu již vyřizuje exekutor a oprávněného nijak nezatěžuje. Pohledávku lze samozřejmě i postoupit a to jak za úplatu tak bezúplatně.
Co se týče exekuce proti Vaší osobě. Ne každé odmítnutí dědictví je možné vykládat jako krácení věřitele, mám za to, že ve Vašem případě by se odmítnutí dědictví za krácení věřitele nepovažovalo.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Přenechání pohledávky zdarma charitě - informace