Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V dražbě jsem 11.10.2017 přišla o chalupu kvůli dluhům bývalého manžela. Od 1995 máme zrušeno bezpodílové vlastnictví manželů, čili společné jmění manželů, tady SJM. Proběhlo vypořádání, kde chalupa přešla na mě. Bohužel to nebylo v katastru nemovitostí ČR, tedy KN změněno. 15 let spolu nežijeme, 4. rok jsme rozvedeni a vše ohledně chalupy jsem financovala já.

Dluh je 4x menší, než za co byla chalupa vydražena.
- co se stane s penězi navíc, tedy přeplatkem exekuce
- mám šanci získat nějakou částku zpět?
- mohu někde zjistit, kdo se dražby ještě zúčastnil (vydražitel mi snad bude oznámen KN)?
- o dražbě jsem se dozvěděla 3 dny před ní a neměla jsem možnost nějak zareagovat (jsem po složité operaci a 2 a půl měsíce jsem se nevyskytovala v místě bydliště). Děkuji. Barbora

ODPOVĚĎ:
Zdravím Vás, nyní se Vás zeptám na následující otázku. Zaslala jste rozsudek o rozvodu a o vypořádáni BSM (nyní SJM) s doložkou právní moci katastrálnímu úřadu. Pokud ano, je pochybení jednoznačně na straně katastru nemovitostí, že nezapsal Vaše vlastnické právo k chalupě, která byla nyní vydražena. Pokud ne, je to bohužel Vaše pochybení. Jen by mě zajímalo, kdo byl vlastnikem chalupy před dražbou, Váš bývalý manžel, nebo byla chalupa vedena v podílovém spoluvlastnictví, což je důležité i pro další odpovědi na Váš dotaz, bez toho, abych věděla kdo byl vlastníkem nemovitosti před dražbou Vám bohužel nemohu konkrétně odpovědět na další dotazy, s výjimkou níže uvedené odpovědi na jeden dílčí dotaz, odpovědi na ostatní dotazy tedy budou jen obecné, až budu vědět více, dám Vám konkrétní odpověď.
To, že spolu 15 let nežijete bohužel nikoho nezajímá, neboť to je stav faktický, nikoli právní. jediné co je důležité, je skutečnost, že jste 4 roky rozvedeni.
Pokud je nemovitost vydražena za vyšší cenu než činí celková vymáhaná částka v rámci exekuce, je postup takový, že se nejdříve uspokojí oprávněný, poté odměna a náklady exekutora a zbytek je vyplacen povinnému nebo jeho manželu jako tzv. hyperocha, tedy ony peníze navíc.
Pokud byla exekuce vedena na chalupu (Váš majetek) jako majetek manžela povinného měla by Vám být vyplacena hyperocha, a to výlučně Vám, pokud je chalupa Vašim výlučným vlastnictvím, pokud tomu tak není, výtěžek z dražby měl být rozdělen tak, že by hyperocha, pokud by tu byla měla být dělena mezi Vás a bývalého manžela, a to dle výše spoluvlastnických podílů.
Mám za to, že z protokolu o dražbě lze zjistit jen jméno a příjmení vydražitele a nikoli účastníky dražby, mám za to, že podobné je to i u online dražeb. Je tomu tak proto, aby byly chráněny osobní údaje účastníků dražby.
To, že jste se o dražbě z důvodu nemoci dozvěděla až 3 dny před ní, to bohužel není problém exekutora, ale Váš, na to již nyní asi nikdo moc brát ohledy nebude, pokud bude prokázáno, že Vám dražba byla oznámena 30 dní před termínem jejího konání a Vy jste si tuto zásilku na poště nevyzvedla, je to kruté, ale to je bohužel realita. V praxi je tomu tak, že se povinní snaží exekuční dražby mařit všemi zákonnými prostředky a i tam, kde by to bylo důvodné k tomu nebude přihlíženo, pokud byste nedoložila před termínem dražby lékařskou zprávu a žádost o odročení dražby z důležitých důvodů.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vydání přeplatku z exekuční dražby exekutorem
  • Dražba a seznam dražebníků - lze ho nějak zjistit, sehnat?