Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Dům na hypotéku ve společném jmění manželů SJM, v části domu bydlí moji rodiče, platí “energie”. Nelze vytvořit břemeno z důvodu hypotéky. Lze vytvořit “doživotní nájemní smlouvu”, která by jim zajišťovala bydlení stejným způsobem? Nájem formou plateb za energie, žádné hrozby vystěhování z důvodu oprav apod. ? Děkuji, Kristýna.

ODPOVĚĎ:
Nájemní smlouvu sepsat můžete, a to na dobu neurčitou. Jelikož je ale podstatnou náležitostí nájemní smlouvy nájem, kdy není i z pohledu finančního úřadu ideální pronajímat za 1 Kč, spíše bych doporučovala sepsat smlouvu o výpůjčce, která je bezplatná, a v níž rovněž můžete všechny potřebné situace ošetřit. Smlouvu doporučuji nechat sepsat u advokáta, aby vše bylo dobře ošetřeno, seznam najdete na www.advokatikomora.cz.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může nájemní smlouva do konce života nahradit věcné břemeno, služebnost doživotního užívání nemovitosti?