Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Chtěla bych Vás požádat o následující radu. Jsem nově členka výboru SVJ. Byla mi sdělena stížnost na vlastníka, který již půl roku nestírá chodbu. Máme tu z nějaké historické dohody ze shromáždění dohodu, že si každý bude stírat své patro (střídaní bytů na patře dle lichých a sudých týdnů). Jeden z vlastníků ale toto zcela ignoruje.

Předseda na to řekl, že to necháme setřít někým jiným a úklid vlastníkovi naúčtujeme. Stejně tak jsem četla upozornění na nepořádek u popelnic (ať to dotyčný uklidí, nebo mu bude úklid naúčtován). Mě by ale zajímalo, na základě čeho mi mu vlastně můžeme naúčtovat úklid. Četla jsem diskuze, že nikoho do stírání nutit nemůžeme. Stanovy máme v podstatě obecné a žádné klauzule o úklidu společných prostor tam nejsou. Jsou tam sice povinnosti udržovat pořádek, ale žádné sankce za nedodržování. A pochybuji, že na základě dohody na shromáždění a zápisu z něj, můžu někomu dávat pokuty, že nesetřel chodbu...Jak toto lze řešit bez porušení zákona a vzhledem k vymahatelnosti? Ne že bychom někoho za to hnali k soudu, spíš se bojím, aby on nežaloval nás pokud po něm budeme chtít uhrazení úklidu, se kterým nesouhlasil...Byli i návrhy, aby se obstarala externí firma na úklid. Tak to dělá dost SVJček a naše shromáždění by určitě souhlasilo. Problém je, že nemáme pro úklid ve spol. prostorech zázemí. (tekoucí voda je jen v jednom vchodě a pouze ledová). Děkuji a přeji pěkný den. Alice

ODPOVĚĎ:
Účtovat vlastníkovi, který neuklízí společné prostory, když je na něm řada, nemůžete. Úklid společných prostor domu svépomocí se jako povinnost vlastníků objevuje často, nicméně členové SVJ nemohou být nuceni nad rámec zákona vykonávat osobní služby ve prospěch SVJ a to ani tehdy, když se shromáždění vlastníků jednotek na provádění úklidu svépomocí dohodlo. Nelze tedy vyžadovat po jednotlivých členech dodržování této povinnosti a nelze jim ani neplnění této povinnosti naúčtovat.
Pokud stanovy společenství neurčují něco jiného, zajišťuje SVJ správu domu, tedy i provoz domu a pozemku a údržbu a opravy společných částí domu.
Společenství by proto mělo v případě opakovaných problémů zajistit úklid z fondu oprav.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pokuta za neuklízení chodby matejitelem bytu v domě SVJ - může výbor SVJ pokutu udělit?
  • Vymahatelnost pokuty od SVJ za neumývání schodů a chodby v bytovém domě majitelem bytu