Počet stránek ve webu: 37.658

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Se sestrou vlastním ideální polovinu rodinného domu. Já v domě nebydlím cca 10 let. Musím platit polovinu nákladů na energie? Musím hradit polovinu nákladů na uhlí, dřevo, plyn apod.? Sestra tvrdí, že to je moje povinnost ze zákona. Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Pokud v domě nebydlíte, všechny náklady na služby, které jsou v domě užívány, hradí ten, kdo v domě bydlí a energie využívá. Pokud v domě bydlí sestra, nejen že je povinna hradit náklady na energie, ale jako spoluvlastník máte právo po ní požadovat polovinu nájmu za to, že užívá celý dům, tedy i Vaši id. 1/2.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Povinnost spoluvlastníka, spolumajitele přispívat na vytápění bytu, domu, nemovitosti