Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nemohu nalézt v judikatuře a potřeboval bych se poradit. Smlouva o převodu obchodního podílu, kdy společnost převádí podíl ve společnosti na FO (nepodnikatele). Nalezeno dle rozsudku Nejvyššího soudu, že i v tomto případě se jedná o spotřebitelskou smlouvu.

Nicméně dotaz zní, zda-li se na takovou smlouvu, v momentě, kdy je uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání prodávajícího, vztahují ust. § 1820 NOZ, zejména pak § 1829 o odstoupení od smlouvy do 14 dnů, zdali zde neexistuje nějaká výjimka, jelikož v zákoně se v § 1837 a § 1840 mezi výjimkami tato smlouva nenachází. Nepodařilo se mi nic dalšího k tomuto vyhledat. Děkuji. S pozdravem, Martin.

 

ODPOVĚĎ:
Judikatura tuto otázku ještě neřešila, tedy nelze úplně předvídat, jak by k tomuto soudy přistupovaly. Pokud vycházíme z textu zákona, tak se tato právní úprava použije pro smlouvy uzavírané mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání. Z tohoto lze vyvodit, že smlouva by se měla týkat obsahu podnikatelova podnikání (tedy toho, co odpovídá jeho podnikání dle živnostenského rejstříku apod.), což ovšem prodej obchodního podílu primárně určitě není. Z tohoto důvodu by pak neměla být naplněna podmínka uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání a tudíž by měla být vyloučena aplikace takové právní úpravy – mj. i práva na odstoupení od smlouvy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.