Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vládní návrh Zákona - poslanecký tisk 807/0 se týkal rovněž jednání správních orgánů právnických osob: (1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

Jsem členem statutárního orgánu, můj mandát končí 3.6.2020. Naše společnost nekonala v době koronaviru valnou hromadu. Do jaké doby musí společnost zorganizovat valnou hromadu s volbou nových členů představenstva?

 

ODPOVĚĎ:
Bohužel zcela nechápu, co mám myslet oním mimořádným opatřením při epidemii, od kterého se prodlužují lhůty. Pokud by to byl nouzový stav, který je v současné době do 17.5., tak to je jasné, tam by se Vám povinnost svolat valnou hromadu a zvolit nové členy posouvala tak, aby to bylo vyřešeno do 17.8. Pokud se oním mimořádným opatřením myslí něco jiného, tak až toto opatření skončí, nabíhá Vám ona tříměsíční lhůta.