Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

S. r. o. chce vstoupit do likvidace. Budovu, kterou má v majetku byla vložena při vzniku s. r. o. jako vklad jedinými vlastníky (manžely). Tehdejší hodnota byla 1.500.000 Kč. Technicky zhodnocena o 900.000 Kč. Dnešní zůstatková cena 800.000 Kč. Dnešní cena podle znalce je 10.000.000 Kč.

Co je nejvýhodnější (náklady, daně) z pohledu s. r. o. i vlastníků? Vliv na daň z příjmů právnických osob, srážková daň z podílu na zisku, DPH, daň z příjmu fyzických osob §10, daň z převodu nemovitosti snad bude zrušena.
1/ dar před vstupem do likvidace
2/ podíl na likvidačním zůstatku
3/ odkoupení nemovitosti
4/ jiný způsob převodu nemovitosti
Vždy je to převod ze s. r. o. do soukromého vlastnictví. Děkuji Kupčiková.

 

ODPOVĚĎ:
Váš dotaz je velmi komplexní a vypořádat se všemi jeho body a popsat analýzu všech daňových aspektů ke všem jednotlivým možnostem by bylo na samostatný rozsáhlý odborný článek nebo i na knižní publikaci. Tento dotaz se svou komplexností nehodí do tohoto typu internetové právní poradny, ale spíše pro daňovou nebo advokátní kancelář. Každopádně se Vám pokusím odpovědět na hlavní otázku Vašeho dotazu a z důvodů výše uvedených nebudu rozebírat podrobně jednotlivé body. Pokud byl uplatněn u stavby a technického zhodnocení odpočet DPH a pokud dosud neuběhlo 10 let od kalendářního roku pořízení stavby nebo technického zhodnocení, v každém v dotazu uvedených případů budete muset provést úpravu odpočtu na DPH. U podílu na likvidačním zůstatku by byl vaším příjmem také kladný rozdíl mezi oceněním budovy podle znaleckého posudku a jeho zůstatkovou účetní hodnotou, jako výdaj lze použít nabývací cenu podílu (u daru by byla příjmem cena podle znaleckého posudku bez možnosti uplatnit výdaj, navíc u daru by s. r. o. nemohla uplatnit jako daňově uznatelný výdaj daňovou zůstatkovou cenu nemovitého majetku). U odkoupení byste museli zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, při výpočtu základu daně z nabytí nemovitosti by se vycházelo z tržní hodnoty nemovitosti a pokud ji zakoupíte za méně než je tržní hodnota, tak z důvodu, že jste s vaší s. r. o. kapitálově spojené osoby a Vaše cena za nákup nemovitosti bude nižší než, za kterou by ji s. r. o. prodávala cizí osobě, tak rozdíl budete muset na Vaší straně zdanit jako příjem. Ze všech zmíněných možností a podle uvedených informací je podle mého názoru v tomto případě nejvýhodnější převod do soukromého vlastnictví formou výplaty podílu na likvidačním zůstatku. Navíc pokud je záměrem likvidace s. r. o. a čistě pouze z daňových účelů (bez ekonomického opodstatnění) by byla zvolena jiná forma převodu do soukromého vlastnictví jejiž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu, jedná se o tzv. institut zneužití daňového práva podle §8 odstavce 4 zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, což by v některých případech mohlo mít i následky v trestně právní rovině.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.