Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může společnost poskytovat úvěr podle § 2395 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku a to bez licence od ČNB? Resp. kdo může poskytnout úvěr bez licence České národní banky? Děkuji, Horymír

ODPOVĚĎ:
Pokud by společnost poskytovala úvěr fyzické osobě - nepodnikateli, tj. spotřebiteli, pak skutečně bude nutné získat oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů od České národní banky ve smyslu zákona č. č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru.
Obecně však mohou dvě fyzické osoby nepodnikající, případně dva podnikatelé mezi sebou uzavřít rovněž smlouvu o úvěru, zákon toto nezakazuje. Konkrétní podobu smlouvy však doporučuji konzultovat s advokátem.
Smlouva o úvěru je pak velmi podobná smlouvě o zápůjčce, u které může být zapůjčena jakákoliv zastupitelná věc (u úvěru pouze peněžní prostředky), zápůjčka pal může být bezúročná (úvěr vždy úročený).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdy může úvěrová společnost poskytovat úvěr, úvěry svým klientům - podmínky