Počet stránek ve webu: 39.554

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem momentálně v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR. Hodlám začít podnikat. Podnikání se týká obchodování s měnami - Forex. Nevím si však rady, jak je tomu se žádostí o živnost resp. pokud spadá toto podnikání pod živnost, jak má znít název podnikání. A pokud nespadá pod živnost, oč se bude jednat, oč mám žádat?

Ještě opravuji a dodávám ke kapitálovému příjmu. Nebudu obchodovat s měnami. Dočetla jsem různé a nepodložené názory:
1) Že pro trading nepotřebuji živnostenský list (mohu jej mít z titulu jiného podnikání.). Trading není živnost.
2) Údajně platí, že pokud živnostenský list, tedy ŽL nemám a obchoduji full-time (nemám a nebudu mít zatím jiné zaměstnání), pak má definice zní: "OSOBA BEZ ZDANITELNÝCH PŘÍJMŮ" (? ). Pak ale:
1) Sama se musím přihlásit k placení zdravotního pojištění ve výši 1.590 Kč za měsíc.
2) Sociální pojištění platit nemusím, ale mohu si ho platit dobrovolně (abych v budoucnu dostala jakýkoliv důchod).
3) Jednou ročně podám daňové přiznání, k tomu zase nepotřebuji ŽL?
Ve výčtu, kdo je osobou bez zdanitelných příjmů, jsem se ale v případě tradingu nenašla. A daní se údajně 15 % zisku jako kapitálový příjem, tedy stejně, jako když se daní třeba úroky z vkladů v bance, je to tak? Srdečné poděkování za odpověď. Soňa

ODPOVĚĎ:
Pokud budete obchodovat pouze pro vlastní potřeby, tj. nebudete zprostředkovávat obchody apod. , pak skutečně nepotřebujete živnostenské oprávnění, nejedná se totiž o podnikání, ale spíše o správu vlastního majetku.
Ohledně sociálního a zdravotního pojištění, pokud za Vás nebude zdravotní pojištění platit stát, resp. se nebude započítávat doba evidence pro účely důchodového pojištění z titulu evidence na úřadu práce, nebudete zaměstnána či nebudete podnikat, pak skutečně musíte platit zdravotní pojištění v minimální výši stanovené zákonem. Sociální pojištění je pak dobrovolné. V tomto případě však může být tato varianta pro Vás výhodnější, neboť byste zjevně platila nižší pojistné než při podnikání.
K podání daňového přiznání živnostenský list nepotřebujete. Daňové přiznání podáte stejné, neuvedete v něm však příjmy z podnikání, neboť žádné mít nebude. Danit budete jako příjmy z kapitálového majetku, nebo ostatní příjmy.
Dle mého názoru je tyto příjmy třeba danit dle § 10 (ostatní příjmy), nikoli jako příjmy z kapitálového majetku. Nicméně doporučuji toto konzultovat s účetní a také s Vaším příslušným finančním úřadem, dle kterého ustanovení chce tyto příjmy danit.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Daně, danění příjmu z Forex obchodování s měnami