Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)
Zakoupil jsem dům a přístavky. Bylo mi řečeno, že je vše z cihel. Totéž je napsáno i ve znaleckém posudku. Vepřovicové cihly byly omítnuté, takže nebylo vidět, že nejde o pálené cihly. Jak se mohu nyní bránit? František


ODPOVĚĎ:
Obecně lze říci, že prodávající je povinen upozornit kupujícího na veškeré závady věci, kterou mu prodává a o kterých ví.

Jestliže tak neučiní, zakládá to nárok nabyvatele buďto od smlouvy odstoupit, anebo nárok na slevu. To záleží potom na tom, v jakém rozsahu jsou vady.

Vady musí kupující u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu, ale aby se mohl řádně u soudu domáhat nároků z vad nejpozději do 6 měsíců. A jestliže takto vady uplatní, má i nárok na náhradu nákladů, které jsou spojené s uplatněním vad.

V případě, že prodávající nebude ochoten přistoupit ke slevě nebo odstoupení od smlouvy, je nutné dát posoudit nemovitost soudním znalcem, následně podat občansko právní žalobu k soudu a domáhat se svých práv u soudu.


Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.