Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

3/2022 jsem zakoupil na IČO u dealera Vitvar Jičín nové vozidlo Kia Sportage 1,6 GDI. Vozidlo jsem měl již dvakrát v servisu se stejnou závadou - neproběhla regenerace filtru pevných částic DPF. Museli regeneraci vždy vyvolat v servisu přes jednotku. Tuto závadu mám dnes (21.12.2023) již po třetí. Jsem objednán na 12.12.2023 na servis.

Chci se zeptat, zda mám nárok na odstoupení od smlouvy pro 3x opakovanou stejnou vadu na vozidle. Kdy mi tato závada znemožňuje běžné používání vozidla. Děkuji Dušan.

 

ODPOVĚĎ:
V této situaci se z právního hlediska jedná o typický obchodní (nikoliv spotřebitelský) vztah mezi prodejcem vozidla a Vámi jako kupujícím. Bohužel veškerá ustanovení týkající se prodeje zboží spotřebitelům, zejména § 2158 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která upravují práva spotřebitelů, v tomto případě nejsou použitelná. Tato ustanovení stanoví, že spotřebitel má právo na dodání nového zboží nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz i při opakovaném výskytu stejné vady po opravě nebo při výskytu více různých vad najednou.
Ve vztahu k automobilu (jako movité věci) máte dvě možnosti. Můžete uplatnit práva vyplývající z vadného plnění podle § 2099 a následujících občanského zákoníku, pokud jsou splněny všechny potřebné zákonné podmínky, nebo může využít práva z poskytnuté záruky. Zárukou je zde odpovědnost prodávajícího za to, že dodaný automobil bude po dobu záruční lhůty vhodný k použití pro stanovený (nebo obvyklý) účel. Prodávající je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví během záruky.
U práv vyplývajících z vadného plnění má kupující právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že vada na automobilu představuje podstatné porušení smlouvy. To znamená, že by se jednalo o vážnou vadu, kterou prodávající buď věděl nebo měl rozumně předpokládat a která by vedla k tomu, že by kupující smlouvu neuzavřel a věc by nekoupil. Odstoupení od smlouvy je v tomto případě možné i v případě výskytu vad, které nejsou neodstranitelné, ale mají značný vliv na bezpečnost nebo funkčnost automobilu. V ostatních případech odstoupení od smlouvy není povoleno podle platné právní úpravy pro smlouvy uzavřené "mezi podnikateli".

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.