Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2022 jsme koupili s manželem 2 pozemky – pole. V kupní smlouvě potvrdil původní vlastník, že se na nemovitosti neváží žádné závazky (též nic nebylo zapsáno v KN). O dodatku nájemní smlouvy, uzavřené mezi zemědělcem a původním majitelem, kde je ustanoveno předkupní právo nájemci jsme se dověděli od najaté AK.

AK nájemce polností se předžalobní výzvou domáhá toho, abychom nabídli pole nájemci k prodeji. Podle právní rešerše mj. opírající se o nález Ústavního soudu I. ÚS 265/98 se na nás tato povinnost jako nové majitele nevztahuje. Dalším právním názorem je, že se na nás jako nové majitele ustanovení nájemní smlouvy však vztahují. Jak, prosím, reagovat na nyní obdrženou předžalobní výzvu. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Je velmi důležité, zda se jedná o obligační předkupní právo, které je závazné pouze po dobu trvání kontraktu mezi kontraktory nebo o právo předkupní jako právo věcné, které je závazné i pro nástupce kontraktu. Pakliže nebylo předkupní právo zaspáno do katastru nemovitostí a vy jste vycházeli z tzv. zásady formální publicity, kdy jste vycházely při koupi polí ze stavu, který je zpravidla zveřejněný při katastru nemovitostí, nemělo by se na Vás nadále předkupní právo vztahovat. Pakliže šlo o právo obligační, tedy platné výhradně mezi kontraktory původního kontraktu, tedy smlouvy nájemní s dodatkem předkupního práva, neměl by se rovněž vztahovat na Vás, jakožto třetí osobu, která polností koupila.
K předžalobní výzvě radím se vyjádřit v tom smyslu, který uvádíte zde. Tedy v té konotaci, že o existenci institutu předkupního práva k určené nemovitosti jste nevěděli a ani vědět nemohli, neboť jste v době, kdy jste jednali o koupi předmětné nemovitosti vycházeli ze zásady formální a materiální publicity katastru nemovitostí.
Uplatnění práva retraktu by se na Vás tedy vztahovat nemělo. Avšak neznám veškeré podrobnosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.