Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1.11.2021 jsem koupil v prodejně Mountfield v Jaroměři hliníkovou solární sprchu De Luxe za 8.650 Kč. S důvěrou jsem převzal originálně zabalenou krabici a u pokladny zaplatil. Vzhledem k podzimu jsem krabici se sprchou uložil v garáži na zimu. Nyní jsem chtěl sprchu nainstalovat a s údivem jsem po rozbalení krabice našel jinou plastovou sprchu, typ Standart v aktuální ceně 4.990 Kč.

Jel jsem tedy 13.5.2022 do prodejny v Jaroměři s požadavkem na výměnu zboží za správné a zaplacené. Bohužel mě manažer prodeje odbyl s tím, že po půl roce pro mně nemůže nic udělat, že mají v inventuře vše v pořádku. Ať si to naložím a jedu domů, že je otázka, kde jsem si to vyměnil a podobné poznámky.   Co můžu dále udělat, abych dostal své zboží a nebo zpět své peníze. Děkuji předem za radu Blažej.

 

ODPOVĚĎ:
Je nesporné, že prodej jiné věci (jiného zboží) je porušením kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Výslovně to vyplývá z § 2099/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„… Za vadu se považuje i plnění jiné věci …“
Vzhledem k tomu, že zakoupené zboží jste neprohlédl (resp. učinil jste tak až cca po půl roce) jste s největší pravděpodobností porušil svou povinnost dle § 2104 občanského zákoníku:
„Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. “
Nikoli včasná prohlídka zakoupeného zboží, resp. z toho plynoucí nikoli včasné oznámení zjištěné vady může mít podstatný vliv na existenci Vašeho práva z těchto vad. Dle § 2112 občanského zákoníku totiž platí, že:
„Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná …
K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. “
Pakliže jste při koupi zboží vystupoval jako spotřebitel (tedy nikoli v rámci Vaší podnikatelské činnosti), můžete uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (jak to vyplývá z § 2165/1 občanského zákoníku).
V současné chvíli Vám především doporučuji vytknout zjištěnou vadu zboží písemně (a to alespoň e-mailem, popř. zároveň i v listinné podobě). V této reklamaci uveďte všechny podstatné skutečnosti (tedy Vaší identifikaci, identifikaci prodávajícího a prodejny, kde jste zboží zakoupil, identifikaci zboží, které mělo být zakoupeno, datum prodeje, informace o zjištění vady – tedy zjištění, že Vám bylo prodáno jiné zboží, zmínku o Vaší reklamaci dne 13. 5. 2022). V reklamaci zároveň uveďte, čeho se domáháte (předpokládám, že máte zájem o výměnu zboží za to, které jste chtěl zakoupit). Reklamaci můžete samozřejmě doplnit fotodokumentací. Jeden podepsaný stejnopis reklamace si ponechte, druhý doručte prodávajícímu prokazatelným způsobem (doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou, popř. osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
Nebude-li reklamace vyřízena k Vaší spokojenosti, nezbude Vám, než se pokusit vyřešit nastalý spor za pomocí jiné osoby. Za tímto účelem můžete buď iniciovat mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, a to před Českou obchodní inspekcí:
https://www.coi.cz/
(jak to vyplývá z § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele), popřípadě byste se musel obrátit s žalobou k soudu. Za účelem přípravy žaloby a zastupování v rámci soudního řízení Vám lze doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Užitečné informace a pomoc Vám ve Vaší současné situaci může poskytnout například Asociace sdružení obrany spotřebitelů:
https://www.asociace-sos.cz
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.