Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci prodat pozemek za 200.000 Kč manželům, kterým jsem již vloni (2021) prodala dům a nějaké pozemky. Tento pozemek s tím sousedí a již jej částečně užívají. Prodej se zdržel kvůli dělení parcely. To pro vysvětlení, proč jim to chci prodat i když teď nemají k dispozici celou částku. Mohli by zaplatit 100.000 Kč ihned po podání návrhu na vklad do KN a druhou polovinu do 31.12.2022.

Můj dotaz zní, zda je to možné takto zanést do kupní smlouvy. Jak potom naložit s takovou obvyklou (či podobnou) formulací, že prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas? V případě neuskutečnění první platby chápu, že by mohlo dojít k zastavení vkladového řízení, ale nevím, jak ošetřit tu druhou platbu po půl roce od uskutečnění převodu v KN. P. S. - věřím, že zaplatí, ale smlouva by měla být jasná. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi nastíněná konstrukce (tzn. rozdělení platby kupní ceny na dvě části) je zajisté možná. Odpověď na Váš dotaz rozčlením do dvou částí:
1/ První splátka kupní ceny:
V tomto ohledu ponechávám na Vašem zvážení, zda si ve smlouvě raději (a to pro Vaší větší ochranu) nesjednat, že první splátka kupní ceny (tedy prvních 100.000,- Kč) Vám bude uhrazena ještě před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tímto způsobem budou kupující motivováni zaplatit Vám co nejdříve.
Aby kupní smlouva skýtala rovněž kupujícím určitou jistotu, je možné zároveň sjednat, že po připsání první splátky kupní ceny na Váš bankovní účet (platby Vám samozřejmě doporučuji realizovat bankovními převody) se Vy zavazujete podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v určité lhůtě (například nejdéle do pěti pracovních dní od připsání první splátky kupní ceny na Váš bankovní účet).
Tímto způsobem budete mít Vy jistotu, že první splátku kupní ceny obdržíte před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a kupující budou mít jistotu, že tento návrh podáte v podstatě ihned po obdržení první splátky kupní ceny na Váš bankovní účet. Splnění těchto vzájemných povinností lze samozřejmě zajistit smluvními pokutami. Výše nastíněná konstrukce předpokládá, že se v kupní smlouvě zavážete k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí pouze Vy (tzn. že kupující Vás k tomu ve smlouvě výslovně zmocní).
2/ Druhá splátka kupní ceny:
Splatnost druhé splátky kupní ceny může být v kupní smlouvě sjednána uvedením konkrétního data (jak v dotazu uvádíte, může se jednat například o 31. 12. 2022). Pro takový případ je vhodné v kupní smlouvě výslovně sjednat, že tato druhá splátka kupní ceny se pro potřeby této smlouvy považuje za uhrazenou dnem, kdy bude příslušná částka připsána na Váš bankovní účet.
V kupní smlouvě můžete výslovně sjednat, že prodávající i kupující se shodli na tom, že porušení této povinnosti kupujícími (tedy nikoli včasná úhrada druhé splátky kupní ceny) se pro účely této smlouvy považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a bude mít za následek vznik práva prodávajícího od kupní smlouvy písemně odstoupit (a to ve smyslu § 2001 a § 2002/1 občanského zákoníku). Takové ustanovení Vás bude opravňovat k písemnému odstoupení od kupní smlouvy, nebude-li příslušná částka (odpovídající druhé splátce kupní ceny) připsána na Váš bankovní účet do sjednaného data.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.