Počet stránek ve webu: 41.265

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem auto v autobazaru. Na evidenční prohlídce technik náhodou přišel na to, že obě přední pneumatiky neodpovídají velikosti v technickém průkazu. Konkrétně se jedná o jiný profil pneu, který není v TP uveden. Při koupi jsem si toho samozřejmě nevšimla. Mám v tomto případě právo na reklamaci v autobazaru?

Auto má technickou do října 2022. Teoreticky do té doby mohu za těchto pneumatikách jezdit, ale jak by to bylo v případě, když bych způsobila nehodu? Může v z toto důvodu pojišťovna odmítnout plnění z povinného ručení? Děkuji, Dana.

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Mám v tomto případě právo na reklamaci v autobazaru?
V tomto ohledu je podstatné, co jste si s autobazarem sjednala v kupní smlouvě. Obecně se však domnívám, že předmětem koupě byl automobil, který musí odpovídat závazným normám (tzn. že jeho technický stav musí odpovídat technickému průkazu).
Pakliže byl shledán rozpor skutečného technického stavu automobilu s tím, co je uvedeno v technickém průkazu, jedná se dle mého názoru o vadu předmětu koupě, kterou můžete reklamovat.
Dle § 2107/1 občanského zákoníku platí, že:
„Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. “
Ze znění dotazu usuzuji, že ve Vámi popsaném případě se jedná o nepodstatné porušení kupní smlouvy – jste proto oprávněna po autobazaru požadovat buď výměnu předních kol automobilu, anebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. Reklamaci (stejně jako jakoukoli další korespondenci s autobazarem) veďte samozřejmě písemně (e-mail postačí).
2/ Může v z toto důvodu pojišťovna odmítnout plnění z povinného ručení?
Nelze říci, že by pojišťovna mohla z tohoto důvodu odmítnout poskytnutí pojistného plnění, za určitých podmínek by se však pojišťovna mohla po Vás následně domáhat proplacení toho, co poškozenému uhradila. Konkrétně dle § 10/2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí, že:
„Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo,
a) které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí, nebo
b) jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena,
a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit. “
Pokud by se tedy stal neodpovídající rozměr pneumatik předních kol příčinou autonehody (za kterou byste odpovídala), mohla by se po Vás pojišťovna následně domáhat proplacení toho, co poškozenému uhradila. Nakolik se jedná o variantu teoretickou či naopak reálnou, nejsem schopen říci.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.