Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastníkem 1/3 lesního pozemku a od druhých dvou vlastníků kupuji jejich podíl. Jsme dohodnuti na ceně, podle vzoru na internetu jsem sepsala kupní smlouvu. Potřebovala bych ale vědět, jestli je napsaná správně a hlavně, jak postupovat dále. Oba vlastníci jsou každý z jiného města, zdravotně omezeni v možnostech běhat po různých místech.

Musím mít 5x kupní smlouvu s ověřenými podpisy? Stačí, když jeden půjde na poštu, ověří podpis, pošle to dále, druhý na své poště ověří podpis, pošle dále, třetí - já atd. Má se do smlouvy zahrnovat vklad do katastru? Vím, že musím na katastr, ale co vlastně musím pro to udělat? Potřebovala bych věc vysvětlit a navrhnout řešení, krok za krokem. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Bohužel v rámci poradny nelze kontrolovat konkrétní smlouvy. Obecně je třeba ve smlouvě specifikovat všechny smluvní strany jménem, datem narozením, bydlištěm, specifikovat nemovitost, která je předmětem převodu, tedy katastrálním územím, listem vlastnictví, číslem parcely, výměrou, druhem pozemku. Dále specifikovat kupní cenu a způsob jejího vyplacení. Pro účely vkladového řízení stačí mít smlouvu s ověřenými podpisy pouze jednou, ostatní jsou pouze pro vás jako účastníky a ty ověřené být nemusí. Jak si kdo podpisy ověří, je čistě na účastnících, nemusí to činit v jeden okamžik společně, takže způsob, který uvádíte, je samozřejmě možný. Jakmile máte smlouvu s ověřenými podpisy, vyplníte formulář "Návrh na vklad vlastnického práva", který je v elektronické podobě dostupný na www.cuzk.cz - stránky katastrálního úřadu nebo na příslušném katastrálním úřadě si formulář k vyplnění vyzvednete. Na formuláři už stačí jen podpis jednoho z účastníků a podpis na formuláři stačí obyčejný, není nutné podpis ověřovat. Kupní smlouvu pak společně s návrhem na vklad a úhradou správního poplatku 2.000,-Kč za vklad podáte na podatelně Katastrálního úřadu, v jehož obvodu převáděný pozemek leží.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.