Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V červnu 2020 jsme poptávali kotel u jedné firmy. Tato firma nám slíbila pomoct s kotlíkovou dotací. Několikrát jsme avizovali, že kotel budeme chtít řešit až po schválení žádosti - bez dotace bychom na něj neměli dostatek finančních prostředků.

Přesto majitel firmy bez našeho vědomí objednal kotel a nechal dovézt na naši adresu s tím, že nám oznámil, že byl poslední a proto ho pro nás zajistil - na základě toho nám odeslal zálohovou fakturu ve výši 103.500 Kč - e-mailem jsem ho kontaktovala (vše mám uložené), informovala jsem ho o tom, že kotel jsme nechtěli - přesto ho objednal, že takto vysokou zálohovou fakturu (66% z ceny) si nemůžeme dovolit uhradit a že buďto uhradíme nižší zálohu - 50.000 Kč a nebo mu kotel v rámci 14 denní záruky vrátíme. Pan majitel souhlasil se sníženou zálohou - 50.000, cituji: Bude nám stačit záloha 50.000 Kč. Tuto zálohu jsme uhradili. Nyní se ozvala účetní firmy a chce po nás uhradit zbylou část zálohy - přeposlala jsem e-mailovou komunikaci o snížené záloze, načež pan majitel reagoval, že mu jí uhradíme celou - oněch 103.500 Kč. Odkázala jsem se na jím zaslané podmínky (také odeslané na můj e-mail) :
- zákazník uhradí zálohu za kotel a ten je mu následně dodán.
- uskuteční se montáž kotle a uvede se do trvalého provozu
- vystaví se konečná faktura za dodávku a montáž kotle
- zákazník jí uhradí a dostává od potřebné doklady k dotaci
- zákazník je pak povinen doložit výpisy z účtu, kde jsou uvedeny platby za výměnu kotle
Vysvětlila jsem mu, že záloha na kotel byla uhrazena a že rádi uhradíme konečnou fakturu, že může kdykoli po svátcích přijít na montáž. Bylo mi řečeno, že na žádnou montáž nepřijde, že mu uhradíme zbylé peníze a pokud to neuhradíme, započítá i sankce za prodlení s placením. Prosím o radu, s panem majitelem jsem neměla uzavřenou žádnou kupní smlouvu, vše dělal podle svého uvážení, neznala jsem ani obchodní podmínky a osobně jsem s ním mluvila jen jednou a to pouze když jsme řešili dotace. Kupní smlouva mezi mnou a jím nebyla uzavřena ani ústně, ani písemně, jak vypovídá z naší komunikace, kde jsem ho doslovně informovala - že zakoupení kotle byla jeho iniciativa. Nechci mu hradit dalších 53.000 Kč za kotel, který už mi leží téměř půl roku ve sklepě a nikdo ho nepřijel namontovat a trochu se obávám, že už ani nikdo nepřijede. Prosím jak se mohu bránit? V příloze zasílám část e-mailové komunikace.

 

ODPOVĚĎ:
Ústní smlouva uzavřena byla (při posuzování se pak vychází z toho, co bylo fakticky dohodnuto – dokládá se např. Emailovou komunikací, výpisy z účtu, svědeckými výpověďmi apod.).
Pokud zhotovitel souhlasil s tím, že záloha bude nižší a současně nedošlo k dohodě o další zálohové platbě před montáží (tj. doplacení zálohy do požadované částky), pak může zhotovitel další zálohovou platbu požadovat jen pokud s tím budete souhlasit.
Za této situace doporučuji zaslat zhotoviteli tzv. předžalobní výzvu, ve které popíšete situaci a vyzvete jej k dodržení závazku, tj. montáži kotle. Vzor výzvy naleznete zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014.
Pokud by ovšem na výzvu nereagoval adekvátním způsobem a nadále vyžadoval zaplacení zálohy, nezbývá než se obrátit na soud.
Doporučuji komunikovat se zhotovitelem výhradně v písemné formě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.