Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

29.6.2020 jsem pořídil vozidlo za 30.000 Kč na kupní smlouvu, pár dní na to se mi však objevily technické závady. Kontaktoval jsem o tom bývalé majitele, informoval jsem je o tom, že to vezu na diagnostiku a následný servis. Byla nalezena závada za 4.000 Kč, podloženo fakturou. Kontaktoval jsem je a chtěl jsem se s nimi dohodnout na nějakém finančním srovnání.

To však odmítli s tím, že to je již zásah do vozidla a že odmítají cokoliv platit. Ale podle zákona je vozidlo automaticky bráno jako vadné při prodeji. Chtěl jsem se zeptat, jaký by měl být můj další postup. Děkuji, s pozdravem Aleš.

 

ODPOVĚĎ:

Předně je podstatné, co uvádí smlouva. Zákon totiž smluvním stranám umožňuje, aby si nastavily práva a povinnosti dle svých potřeb. Nejdříve prozkoumejte smlouvu, zda hovoří o stavu vozidla, jeho závadách, o tom, zda jste měl možnost vozidlo nechat prohlédnout odborníkem či zda jste si jej důkladně prohlédnul a vyzkoušel a dále také jak hovoří o reklamovaní vad a je třeba postupovat dle textu smlouvy.
Pokud smlouva o výše uvedeném nehovoří, postupuje se dle zákona, kdy máte jako kupující povinnost vadu bez zbytečného odkladu vytknout (oznámit) prodávajícímu (což jste udělal) a vzniká Vám právo požadovat opravu, slevu z kupní ceny (dle Vámi uvedených informací jste zvolil tuto možnost) anebo můžete od smlouvy odstoupit.
Pokud dosavadní komunikace neprobíhala písemně, doporučuji písemně informovat prodávající prostřednictvím tzv. předžalobní výzvy (vzor zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014) o vadách a Vámi zvoleném nároku (sleva z kupní ceny) a odkázat se na předchozí komunikaci o vadě vozu. V případě, že na tuto výzvu nebude reagováno, můžete se slevy z ceny domáhat před civilním soudem.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.