Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme problém s dveřmi. Chtěli jsme uplatnit v záruce závadu. Dvoje dveře ze tří se samy od sebe zavírají a druhé otevírají. Jde o nesprávné těžiště dveří, které se změnilo samo od sebe s časem. Dodavatel dveří, který současně dveře instaloval odmítá reklamaci uznat (na místě se nebyli podívat, odmítli reklamaci po telefonu) - zvukovou nahrávku zasílám v příloze.

Naše otázka je, zda strpět to, že uhradíme závadu, kterou jsme nezpůsobili nebo jestli máme trvat na uvedení díla v normální stav, tzn. vyvážení těžiště dveří, aby se sama nezavíraly. Jen na okraj ještě dodávám, že objednatelem díla a současně investorem je má přítelkyně (dveře jsou v jejím bytě). Já jsem jen nahlásil vadu a požadoval její opravu. Děkuji moc. Valentýn.

 

ODPOVĚĎ:
Podstatné je, co je uvedeno ve smlouvě, na základě které byly dveře zakoupeny a instalovány. Pokud prodejce ve smlouvě uvedl, že se může po určité době používán dveří změnit jejich těžiště, tj. dojít k této vadě a že se nejedná o vadu krytou zárukou, ale např. o přirozené působení materiálu, ze kterého jsou dveře vyrobeny, nelze uplatňovat jejich opravu reklamací.
Pokud ovšem toto smlouva neobsahuje, jedná se o vadu provedeného díla. Je vhodné se obrátit na prodejce písemně (ideálně zaslat reklamaci prostřednictvím datové schránky nebo doporučenou poštou) – zde je akorát nezbytné dodržet reklamační postup uvedený ve smlouvě (pokud by např. smlouva stanovovala, že současně s reklamací máte dveře dodat na prodejnu apod. , bude nezbytné takto postupovat). V případě, že by prodejce nereagoval nebo odmítal záležitost řešit, lze se obrátit na Českou obchodní inspekci (kontakt zde: www.coi.cz), aby ta prošetřila postup prodejce. Nároky lze vymáhat i soudně, a to před civilním soudem.