Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při prodeji vozidla jsme se ústně dohodli, že přepis vozidla provede kupující. Naivně jsem doufal, že kupující dohodu splní a proto byl opatřen plnou mocí. Po uplynutí doby na přepis vozidla nemám žádné informace o přepisu vozidla v registru vozidel. Kupující nekomunikuje. Kupní smlouvou disponuji.

Jakým způsobem lze dohledat současného vlastníka a provozovatele vozidla? Jakým způsobem přinutit majitele k přepisu. Zaslechl jsem, že existuje institut nuceného převodu bez součinnosti kupujícího. Lze tento institut využít? Stahuje se na jeho využití pokutování mne jako prodejce ve výši 50.000 Kč. Děkuji Vám za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Vozidlo lze přepsat na nového vlastníka i bez jeho součinnosti, nicméně k tomu budete potřeba vybrané dokumenty, samotná kupní smlouva nepostačuje. Nejčastějším problémem je, že prodávající nedisponuje protokolem z evidenční kontroly. Bez tohoto se Vám nepodaří přepis uskutečnit.
Můžete kupujícího písemně vyzvat, aby splnil svou povinnost a vozidlo na sebe přepsal. Případně také můžete jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy a žádat vrácení vozidla oproti vrácení kupní ceny (zde je ovšem potřeba důkladně prostudovat uzavřenou smlouvu, zda nestanovuje speciální podmínky pro odstoupení od smlouvy). Oba nároky lze uplatnit u civilního soudu.
Doporučuji vést veškerou komunikace výhradně v písemné formě.
Pokuta za neprovedení přepisu hrozí jak kupujícímu, tak i prodávajícímu.