Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě odsouhlasené cenové nabídky jsme provedli zákazníkovi stavební práce a to: dodávku a montáž bazénové technologie, dodávku a montáž folie, dodávku a montáž dlažby a dodávku a montáž zastřešení. Zákazník si HS prováděl sám. V tělese bazénu jsme vyrovnali nerovnosti a položili folii.

Na pokládku dlažby jsme si povolali externí firmu, která dlažbu položila na povrch zhotovený objednatelem, tedy naším zákazníkem. A tady vznikla fatální chyba externí firmy, která si povrch zhotovený našim zákazníkem nezměřila a položila na něj dlažbu a tím vznikly výrazné nerovnosti dlažby. Náš zákazník nám dlažbu reklamuje a také požaduje zpět již zaplacenou zálohu na zastřešení, jelikož si ho objednal jinde. Provedla jsem vyúčtování prací, kde vznikl po odečtení reklamované dlažby doplatek 32.000 Kč a zálohu ve výši 200.000 Kč jsem mu po odečtení doplatku vrátila. Co se týká reklamované dlažby, náš návrh je - špatně položenou dlažbu odstranit a vše uvést do bezzávadového stavu s tím, že mu již dlažbu pokládat na povrch, který si zhotovil sám nebudeme. Na to mi zákazník odpověděl, že si máme přijet vybourat dlažbu a odstranit i folii, když nemůžeme položit dlažbu na jeho nerovný povrch a jestli chceme, tak můžeme i demontovat technologii a vše si odvézt a vrátit mu peníze. Folie i technologie jsou však naprosto v pořádku a s dlažbou nemají nic společného. Co se týká funkčnosti bazénu, je naprosto v pořádku a od července 2019 zákazník bazén používá. Prosím odpověď, zda jsme postupovali správně nebo ne a co je nutné ještě udělat. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Co se týká dlažby, zde jde k Vaší tíži skutečnost, že Vámi najatá externí společnost nepostupovala řádně a neprověřila vhodnost povrhu, který vytvořil objednatel. Proto pokud z tohoto důvodu dlažba je nerovná, nesete za toto odpovědnost – objednatel má práva z vad. Rozsah práv z vad se řídí primárně smlouvou, zde tedy doporučuji prostudovat veškerou dokumentaci. Pokud by smlouva nijak práva z vad neřešila, postupuje se dle zákona.
Objednatel tak má právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Volbu některého z práv činí objednatel.
Co se týká zastřešení, zde je jiná situace. Objednatel je také vázán smlouvou, tzn. že pokud si objednal zastřešení, Vaše společnost je povinna toto dodat a on je povinen zastřešení převzít. Skutečnost, že došlo k vadě při pokládce dlažby, neovlivňuje dodávku zastřešení, ledaže uzavřená smlouva stanoví něco jiného.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.