Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Když klient podepíše Rezervační smlouvu/SOSBk na nemovitost a při následné prohlídce před uzavřením kupní smlouvy zjistí, že rozměry sprchového koutu neodpovídají prováděcí dokumentaci, která mu byla předložena, resp. jsou i jiné drobné odchylky vynucené na stavbě při provádění jelikož architekti udělali chybu, mám právo na uplatnění reklamace na jakost výrobku a nebo nějaký jiný typ reklamace? Jde o to, že není ještě vlastníkem. Děkuji Ivo.

ODPOVĚĎ:
Zde záleží na obsahu rezervační smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Rezervační smlouva primárně slouží k „rezervaci“ nemovitosti, tedy k tomu, že nemovitost nebude dále nabízena jiným osobám. Ve většině případů se v ní nehovoří o konkrétních vlastnostech nemovitosti, nicméně smlouvy se mohou lišit, zákon totiž umožňuje smluvním stranám, aby si nastavily práva a povinnosti dle svého uvážení. Proto je nezbytné prostudovat tuto smlouvu, zda se v ní nachází nějaké takové ustanovení, které dopadá na vzniklou situaci (jak již uvedeno výše, v rezervační smlouvě pravděpodobně nic takového nenajdete).
Obdobné toto může být v případě smlouvy o smlouvě budoucí. I zde je nezbytné důkladně prostudovat text smlouvy, zde lze očekávat, že text smlouvy bude více specifikovat nemovitost a také její vlastnosti, projektovou dokumentaci apod. Typicky pak také smlouva často obsahuje ustanovení o tom, jaké nastanou následky, pokud se např. ukáže, že některé tvrzení prodávajícího není pravdivé (a pod toto by šlo začlenit Vámi zmiňovaný případ).