Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2008 jsem si nechala udělat novou střechu na hospodářské budově. Střechu dělala podnikající fyzická osoba. 2015 jsem tuto nemovitost společně s dalšími nemovitostmi k ní příslušejícími (dům, pozemek) prodala. 06/2019 střecha na hospodářské budově spadla. Dle předběžného vyjádření znalce byl důvodem pádu střechy použitý nevhodný materiál.

Smlouva o dílo byla s podnikatelem uzavřena ústně, on nepopírá, že střechu stavěl, k dispozici mám faktury za materiál a práci. Mám nějaké povinnosti vůči novému majiteli? Mám možnost odškodnění ze strany stavitele střechy? Renata

 

ODPOVĚĎ:
V případě prodeje domu platí následující:
Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od nabytí vlastnického práva, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
Špatně provedená střecha je vadou při prodeji nemovitosti, ledaže máte ve smlouvě uvedenu nějakou klauzuli, ze které vyplývá, že střecha (či celé hospodářské stavení) bylo ve špatném stavu a kupující to věděl (Doporučuji tedy důkladně prostudovat samotnou kupní smlouvu).
Jinak má kupující právo Vám do pěti let od prodeje vytknout skryté vady, pokud by se jednalo o vadu, o které prodávající věděl nebo o ní musel vědět v okamžiku předání nemovitosti, nebylo by zde žádné časové omezení.
Může tak po Vás žádat např. slevu z kupní ceny, opravu apod.
Po staviteli můžete pak žádat náhradu škody, jelikož ten jako odborník měl použít materiály vhodné pro stavbu střechy, což ovšem jak uvádíte neudělal.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.