Počet stránek ve webu: 39.554

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V 11/ 2017 podepsali smlouvu o dílo na dodání řeziva na krov, řezivo mělo být pokáceno v zimním období v termínu uvedením ve smlouvě a následně dodáno do 31.5.2018 na naši stavbu. Obratem po dodávce řeziva, které ještě ke všemu proběhlo později (až 10.7.18) jsme zjistili (i jako laici), že jeden kus neodpovídá kvalitě pro použití na nosné konstrukce (krov), proběhla pouze telefonická dohoda s dodavatelem, následné zaslání fotek napadeného kusu, výměna.

Po nástupu tesařů na stavbu bylo zjištěno, že i ostatní kusy neodpovídají a jsou „ztrouchnivělé“ a v některých místech napadené dřevokazným hmyzem. Následně byla dne 8.8.2018 podána oficiální písemná reklamace prvků. Dodavatel nakonec reklamaci neuznal (jednalo se o rekonstrukci stávající stavby).

Následně byl zpracován znalecký posudek a podána nová reklamace, opět byla neuznána.

V tuto chvíli nechceme s dodavatelem více spolupracovat, ale máme smlouvu ještě na další řezivo a zaplacenou zálohu. Lze ještě nějak donutit protistranu k vyřešení reklamace a následně odstoupení od další smlouvy na základě ztráty důvěry + peníze zpět? Děkuji, Leoš

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
pokud dodavatel opakovaně tzv. "vadně plní" závazky ze smlouvy, pak samozřejmě právem můžete odstoupit od smlouvy. Ve Vašem případě by tedy bylo vhodné dodavatele vyzvat k dohodě, případně prostřednictvím advokátní kanceláře zaslat předžalobní výzvu a jestliže ani poté nedojde k dohodě, pak podat žalobu na dodavatele. Výhodou je, že máte znalecký posudek, který vadné plnění závazků dokládá.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odstoupení od smlouvy na dodávku řeziva na výrobu krovů z důvodu napadení krovů dřevormokou a hmyzem - soudní vymáhání kupní ceny