Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupil jsem tzv. NAS, přístroj na synchronizaci souborů z různých počítačů. Ten jsem doma dle návodu uvedl do provozu, přístroj fungoval. Synchronizace ale opakovaně, vždy po cca týdnu přestala fungovat - z mého pohledu produkt neplní deklarovanou funkci. Obrátil jsem se na technickou podporu výrobce Synology, kde mi po vyjasnění situace pracovník výrobce písemně sdělil, že u mého přístroje výrobce garantuje korektní chod pouze do synchronizace max 15.000 souborů (z důvodu výkonu procesoru). Tato limitace ale nebyla prodejcem v popisu přístroje uvedena.

Reklamoval jsem proto prodejci přístroj s tím, že dle mého názoru byl naplněn zákon č. 634/1992 Sb. § 5a odst. (1), který říká: Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotř
ebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.
Jen fotek mám přes 20.000, plus další stovky, možná tisíce jiných souborů. Proto bych "ohledně koupě neučinil rozhodnutí" takové, jaké jsem učinil, a přístroj bych nekoupil.
Domnívám se správně? Prodejce mi totiž reklamaci zamítl a návrh na zahájení správního řízení mi ČOI rovněž zamítla.
Děkuji. Šimon

ODPOVĚĎ:
Pokud prodejce nemá toto omezení uvedeno u výrobku, pak se sice může jednat o Vámi uváděné klamavé opominutí (§5a zákona o ochraně spotřebitele), ale také porušení povinnosti prodejce řádně informovat kupujícího o vlastnostech výrobku, podle § 9. Proč ČOI zamítla zahájit správní řízení s prodejcem je z toho, co píšete, nepochopitelné. Každopádně své rozhodnutí musela ČOI nějak odůvodnit. Pokud s rozhodnutím ČOI nesouhlasíte, můžete podat na ČOI správní žalobu u krajského soudu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zrušení kupní smlouvy na datovou zálohovací jednotku NAS - má omezenou kapacitu zálohovaných souborů, což není uvedeno ve specifikaci výrobku na webových stránkách prodávajícího, prodejce