Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V rodinném domě v mém vlastnictví, ve kterém trvale bydlím, mám instalovaný vodoměr studené vody s dálkovým odečtem. V současné době dochází k pravidelné výměně vodoměrů po 6 letech a místní VAK mi chce znovu instalovat vodoměr s dálkovým odečtem. Já si však přeji se vrátit k vodoměru bez dálkového odečtu z důvodu, že dálkový modul vysílá neustále velmi silné radiové signály (možný dopad na zdraví).

Dotaz:
a) Mám zákonnou povinnost si nechat vnutit instalaci vodoměru s dálkovým odečtem?
b) VAK (VAK = Vody a Kanalizace) mi vyhrožuje, že mi zastaví dodávku vody, pokud si nenechám vodoměr s dálkovým odečtem instalovat. Mohou to udělat?
Podotýkám, že zálohy i faktury řádně platím a přístup k vodoměru vždy umožním dle potřeby VAKu. Děkuji. Zikmund.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Mám zákonnou povinnost si nechat vnutit instalaci vodoměru s dálkovým odečtem?
Dle § 16/1 zákona o vodovodech a kanalizacích musí být vodoměr stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii. V první řadě Vám proto doporučuji obrátit se na Český metrologický institut:
https://www.cmi.cz  a ověřit, zda je vodoměr s dálkovým odečtem, který hodlá VAK instalovat schváleným měřidlem (tzn. zda může být používán).
Zákon o vodovodech a kanalizacích umožňuje (ve svém § 16/1), a to v odůvodněných případech, měření dodané vody i jiným způsobem (tedy za použití nikoli stanoveného měřidla) – k tomu je však vždy zapotřebí získat souhlas odběratele (tedy Vás). Z dotazu nevyplývá, zda se po Vás VAK domáhá vyslovení právě tohoto souhlasu či nikoli.
Zjistíte-li dotazem u Českého metrologického institutu, že vodoměr s dálkovým odečtem je stanoveným měřidlem (tzn. že může být používán), bude skutečně nutné instalaci tohoto vodoměru strpět. Vyplývá to z § 16/3 a § 17/2 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle nichž platí, že:
„… výměnu vodoměru provádí provozovatel. Jeho povinností je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem, současně s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak …“
„Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru …“
2/ VAK mi vyhrožuje, že mi zastaví dodávku vody, pokud si nenechám vodoměr s dálkovým odečtem instalovat. Mohou to udělat?
Je-li vodoměr s dálkovým odečtem stanoveným měřidlem, nepotřebuje VAK k výměně vodoměru Váš souhlas – jste toliko povinen umožnit k vodoměru (za účelem jeho výměny) přístup. Nerozumím proto, proč je Vám ze strany VAK vyhrožováno přerušením dodávek vody.
Dle § 9/6 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích je provozovatel vodovodu oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody:
„neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru … za podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené podle § 8 odst. 6“
Pokud tedy přístup k vodoměru umožníte (což v dotazu uvádíte), nebude VAK oprávněn Vám dodávky vody přerušit.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 505/1990 Sb. , o metrologii

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.