Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě cenové nabídky si od naší společnosti jiná společnost objednala trakční baterii. Po dodání zboží byla námi vystavená faktura, se platností 14-ti dnů - tj. 11.05.2023. Doposud platba nedorazila. Strana kupujícího neustále tvrdí, že platba dorazí, stále se však nic neděje. Byla zaslána doporučeně poštou 1. upomínka.

Prosím o radu, jak dále v tomto případě postupovat, jedná se o částku necelých 80.000 Kč. Dále mě zajímá, zda je možnost si zboží odebrat zpět, vzhledem k tomu, že se domnívám, že uhrazeno nebude a pokud ano, jaký by byl postup v tomto případě? Z mého pohledu by pro nás bylo nejvhodnější si zboží odebrat zpátky a nabídnout jej jinde. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže nedojde k úhradě, doporučuji druhé smluvní straně zaslat tzv. předžalobní výzvu, ve které popíšete celou situaci a vyzvete k zaplacení peněz, a to ve lhůtě min. 7 dnů od zaslání výzvy. Současně upozorníte, že jinak se obrátíte v této věci na soud.
Vzor zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014.
Jestliže nedojde k úhradě ani na základě zaslání předžalobní výzvy, můžete podat žalobu k soudu a domáhat se úhrady ceny včetně zákonného úroku z prodlení či sankcí stanovených smlouvou, soudní cestou.
V případě, že Vámi zaslaná 1. upomínka obsahuje výše uvedené, není třeba zasílat předžalobní výzvu a je možné se rovnou obrátit na soud.
Co se týká Vámi nastíněné možnosti odebrání zboží, zde by muselo dojít z Vaší strany k odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení s úhradou ceny. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany mají povinnost vrátit si poskytnuté plnění.
Nicméně pokud Vám protistrana nevydá dané zboží dobrovolně, nezbývá než se obrátit na soud.
Doporučuji komunikovat s protistranou výhradně v písemné formě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.