Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Pro přivedení a napojení inženýrských sítí k nově postavenému rodinnému domu na parcele v mém vlastnictví (dům je již dokončen před fasádou a je potřeba zbudovat přípojky sítí a dům napojit). , jsem si sjednal firmu VOMA Building s. r. o. IČO 11764261. S firmou mám sepsanou smlouvu o dílo s datem plnění díla do 30.6.2023 a 2 dodatky upravující cenu díla.

Dále s jednatelem této firmy mám sepsané 2 smlouvy o zápůjčce finančních prostředků z role věřitele. Jednatel se v začátku jednání jevil profesionálně, v té chvíli jsem si neuvědomoval žádný špatný záměr. Postupně se na mě začal jednatel obracet s tím, že má problémy s domluvenými termíny prací jiných zakázek a termíny mé zakázky se začaly posouvat. Spolu s tím se k tomuto začaly připojovat prosby o zálohy pro výplaty pracovníků, aby prý mohla moje zakázka pokračovat. S každou zálohou vždy jednatel nasliboval, jak se vše urychlí a bude do konce 05/23 hotové. Nakonec už v červnu přišel jednatel s tím, že už nechce další peníze na zakázku, ale zda mu nepůjčím peníze na jeho osobu. Toto už mi přišlo podezřelé nicméně my s partnerkou a 2 dětmi jsme oproti tomu v situaci, kdy nás opravdu tlačí čas a musíme se v 07/23 přestěhovat a byt uvolnit pro jiného nájemce. Tedy ve víře, že hrazení záloh a nakonec i půjčky peněz nás přibližují k dokončení díla, jsem vycházel vstříc a platil až do výše 100% díla a dvou finančních půjček. Bohužel ale práce od firmy už dále nepokročily, nebyl ani nakoupený materiál, nebyly dodrženy termíny smluv s obcí Úžice pro zpřístupnění komunikací. Ve finále firma VOMA Building s. r. o. neprovádí žádné práce technologicky správně a výsledek není vhodný k převzetí (více než měsíc otevřený výkop, propady v pozemní komunikaci po špatně uzavřených výkopech, nedostatečné zabezpečení výkopů proti pádu osob. Stejně tak docházelo k porušení jiných ustanovení smlouvy (např. že práce byly prováděné více pracovními skupinami, ale měla být jen jedna pracovní skupina, že bude prováděna řádná fotodokumentace a Stavební deník apod.). Když to zkrátím tak: Stavební firma podepsala smlouvu o dílo, na základě slibů, výmluv a jakéhosi zastrašování, že dílo bez záloh nemůže dokončit, ze mě vymámila zálohy ve výši 100% díla a ještě 2 finanční půjčky. K plnění díla se firma nemá a neprovádí nic pro to, aby situaci napravila. Firma má od června sdruženou exekuci a jednatel sám o sobě 33 exekucí. Prosím potřebuji poradit ohledně dalšího postupu. Jsem už opravdu zmatený a zoufalý, nevím co dělat. Mám smlouvu o dílo ihned vypovědět? Mám vymáhat dále její plnění a nebo vrácení peněz za nedodané dílo? Nebo s přihlédnutím k exekucím rovnou řešit trestné oznámení? Velmi Vám děkuji za Vaši vstřícnost a pomoc. S přáním pěkného dne.

 

ODPOVĚĎ:
Trestní oznámení podat můžete, Policie prověří, zda dané jednání naplňuje některou skutkovou podstatu trestného činu. Nicméně Policie již nevyřeší dobudování inženýrských sítí.
Zde doporučuji nejdříve důkladně prostudovat uzavřenou smlouvu o dílo včetně dodatků, a to konkrétně oblast ukončení smlouvy. Tedy za jakých podmínek a jakým způsobem jste oprávněn smlouvu vypovědět, případně od ní odstoupit.
Jestliže smlouva tuto oblast neupravuje, pak se postupuje dle zákona a můžete od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou a požadovat vrácení uhrazených peněz. V takovém případě doporučuji písemně odstoupit od smlouvy, popsat v odstoupení důvody (vady) a vyzvat k vrácení peněz, a to ve lhůtě min. 7 dnů. Odstoupení od smlouvy je vhodné spojit s předžalobní výzvou, tedy současně zhotovitele upozorníte, že pokud nevrátí peníze v dané lhůtě, budete je vymáhat soudní cestou. Jestliže nebude adekvátně reagováno, je třeba se obrátit na soud.
Vzor naleznete zde: https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014.
Doporučuji komunikovat výhradně v písemné formě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.