Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaplatila jsem si kosmetický kurz. Bohužel před začátkem kurzu jsem skončila na rizikovém těhotenství. S pořadatelkou kurzu jsem se domluvila na jiný termín, jenže ten byl v době, kdy synovi bylo pár týdnů a nebylo možné na celý den odejít na kurz. Paní mi sdělila, že jsem již termín měnila a tím pádem mi propadá zaplacená částka (skoro 20.000 Kč).

Chci se zeptat, zda je možné právně vymáhat částku zpátky? Či alespoň nějakou část? Žádnou smlouvu jsem nepodepisovala, ale paní má na stránkách toto:
Bezplatné storno přijímám nejpozději 12 kalendářních dnů před konaným kurzem. Storno v časovém intervalu menším než 12 kalendářních dnů před konaným kurzem a v průběhu kurzu je 100%. Nevratný rezervační poplatek pro placené jednodenní kurzy je 1.000 Kč, pokud není uvedeno jinak.   Nevratný rezervační poplatek u kosmetického kurzu s profesní zkouškou je 2.000 Kč. Uhrazenou částku poníženou o rezervační poplatek zasílám na účet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti o storno. Zaplacením kurzovného souhlasíte s výše uvedenými storno a rezervačními podmínkami. Moc děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže Vámi zaslaný text o storno podmínkách Vám byl přístupný či známý před uzavřením smlouvy (objednáním kurzu), jsou pro Vás tyto storno podmínky závazné.
Jestliže jste o těchto storno podmínkách před objednáním kurzu nevěděla, resp. nebyly Vám přístupné či známé, nejsou pro Vás závazné. Nicméně v takovém případě platí, jelikož nedošlo k uzavření písemné smlouvy, že je možné smlouvu jednostranně ukončit jen z důvodů uvedených v zákoně, kdy (obecně) rizikové těhotenství nebo konání kurzu v šestinedělí č ve velmi nízkém věku dítěte, pak není důvodem pro jednostranné zrušení smlouvy.
Situace by se poněkud změnila, pokud by došlo k objednání kurzu po internetu, tedy bez fyzické přítomnosti obou smluvních stran. Zde, pokud jste nebyla upozorněna na právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy, máte toto právo po dobu jednoho roku od uzavření smlouvy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.